« powrót do wersji graficznej

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II - WERSJA TEKSTOWA10-08-2012

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu w grupie osób z autyzmem są osoby, które w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

  1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776) z późn. zm.
  2. dostarczyć diagnozę autyzmu;
  3. być nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;
  4. mieć ukończony 16 r. ż. i nieukończony 55 r. ż.

Harmonogram projektu określa etapy rekrutacji:

Po każdy etapie rekrutacji zostanie sporządzony raport z jego przebiegu.Mapa stronytworzenie stron internetowych gorzów pozycjonowanie stron internetowych