« powrót do wersji graficznej

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II - WERSJA TEKSTOWA28-05-2013

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

Fundacja Synapsis

www.synapsis.org.pl

Fundacja Wspólnota Nadziei

www.farma.org.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

www.kta.lublin.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

www.kta.szczecin.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO

www.pro-futuro.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

www.spoa.org.pl

Stowarzyszenie Świętego Celestyna

www.celestyn.pl

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

www.crzl.gov.p

Europejski Fundusz Społeczny

www.kapitalludzki.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich

www.efs.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne

www.mpips.gov.plMapa stronytworzenie stron internetowych gorzów pozycjonowanie stron internetowych