« powrót do wersji graficznej

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II - WERSJA TEKSTOWA10-08-2012

 

 

REGULAMIN FORM UDZIELANEGO WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU


PT. „WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II”


WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI,  PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 1.3 OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, PODDZIAŁANIE 1.3.6 PFRON – PROJEKTY SYSTEMOWE

 

 

 

czytaj więcej >>


Mapa stronytworzenie stron internetowych gorzów pozycjonowanie stron internetowych