« powrót do wersji graficznej

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II - WERSJA TEKSTOWA23-08-2012

 

Projekt pilotażowy pt.: „Wsparcie osób z autyzmem”, realizowany był w okresie od 02.01.2009 r. do 28.02.2010 r. w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.6. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS, ze Stowarzyszeniem KTA Oddział w Lublinie, ze Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć Razem” w Opolu, ze Stowarzyszeniem KTA Oddział w Szczecinie, z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu we Wrocławiu, ze Stowarzyszeniem Św. Celestyna w Mikoszowie, ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, ze Stowarzyszeniem Pro Futuro z Poznania.

 

  Raportzpilotazu.pdf      Raport końcowy z ewaluacji projektu pilotażowego

czytaj więcej >>


Mapa stronytworzenie stron internetowych gorzów pozycjonowanie stron internetowych