« powrót do wersji graficznej

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II - WERSJA TEKSTOWA 

Celem głównym projektu pilotażowego była aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI/2009 koncepcji wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem.


Cele szczegółowe:

 1. Analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej podstawie pilotażowego systemu wsparcia dla OzA – sieci punktów dla dorosłych OzA i ich rodzin.
 2. Zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego 250 OzA, przy zastosowaniu narzędzi nowych (test TTAP) oraz innych - używanych już wcześniej.
 3. Wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu.


W projekcie określono następujące rezultaty miękkie i twarde:


Rezultaty twarde:

 1. opracowanie i wydanie „Koncepcji systemu aktywizacji społecznej i zawodowej OzA” -200 egzemplarzy
 2. 274 OzA objętych profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej
 3. 15 OzA skierowanych do ZAZ lub WTZ
 4. 1 osoba zatrudniona w podmiocie sektora ekonomii społecznej
 5. 3 osoby podjęły pracę w ZPCH
 6. 1000 egzemplarzy podręcznika TTAP i 22 zestawy akcesoriów wg instrukcji
 7. 27 certyfikaty dla pracowników organizacji
 8. 4 Informatory dla otoczenia OzA


Rezultaty miękkie:

 1. Wśród OzA uczestniczących w projekcie nastąpi:

 

 1. Wśród rodziców i otoczenia OzA uczestniczących w projekcie nastąpi:

 

 1. Wśród pracowników organizacji uczestniczących w projekcie nastąpi:


Przewidywaną wartością dodaną projektu będzie:

A także:

  Raportzpilotazu.pdf      Raport końcowy z ewaluacji projektu pilotażowegoMapa stronytworzenie stron internetowych gorzów pozycjonowanie stron internetowych